:Lizet Uitvaartverzorging

Coronavirus


Beste mensen,

Ook wij ontkomen niet aan de maatregelen die getroffen zijn i.v.m. het coronavirus.

Informatie vanuit het RIVM:

Welke besmettingsrisico’s zijn er bij het verzorgen van een overledene?

Het virus overleeft maar kort buiten het lichaam, van enkele uren tot een dag. De overdracht van het virus gaat via druppels die ontstaan door hoesten en niezen. Dit vormt dus geen risico meer na overlijden. Met het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het uitvoeren van handhygiëne zijn de risico’s op besmetting tot een minimum te beperken.

Wanneer moet handhygiëne worden toegepast?

Het is belangrijk om handhygiëne uit te voeren na elk contact met de overledene, na het verwijderen van persoonlijke beschermingsmiddelen en na verplaatsing en vervoer van de overledene.

Hoe moet een overledene vervoerd worden?

De overledene kan op de normale manier opgehaald en vervoerd worden, dit zal meestal vanuit het ziekenhuis of een zorginstelling zijn. Bij direct contact met de overledene dient een schort met lange mouwen en handschoenen te worden dragen, gevolgd door handhygiëne. Volg de lokale aanwijzingen van het ziekenhuis of de zorginstelling op.

Mag thanatopraxie/balsemen op een met het Coronavirus besmette overledene plaatsvinden?

Ja, dat mag, indien hierbij de hygiënemaatregelen genomen worden, die gelden voor de uitvaartbranche.

Zijn er beperkingen aan het opbaren van de overledene?

Nee, de overledene mag zowel thuis als in het uitvaartcentrum opgebaard worden. De kist mag zowel open als dicht.

Kan opbaring van de overledene op bed plaatsvinden met koeling door middel van een bedkoelsysteem?

Deze vorm van opbaring ziet men veelvuldig in thuissituatie en in zorginstellingen voor langdurige zorg zoals verpleeghuizen. Er is geen bezwaar tegen.

Zijn er beperkingen aan het contact van de nabestaanden met de overledene?

Nadat de overledene verzorgd is, zijn er geen beperkingen aan het contact van de nabestaanden met de overledene. Net als anders, wordt goede handhygiëne daarna geadviseerd.

Zijn er beperkingen aan het contact met de nabestaanden?

Momenteel is het advies van kracht om geen handen te schudden. Er zijn verder geen beperkingen aan het contact met de nabestaanden, tenzij zij ook ziek zijn door het nieuwe coronavirus. Dan kunnen zij in principe niet bij de uitvaart zijn. Gelukkig zijn er moderne communicatiemiddelen die het mogelijk maken om de uitvaart of afscheidsdienst (digitaal) mee te maken.

Als een uitvaartondernemer bij nabestaanden langskomt voor het “regelgesprek / aannamegesprek”, wat is dan het advies met betrekking tot het contact met de nabestaanden?

Als voor de nabestaanden thuisisolatie of quarantaine geldt, dan is een fysiek bezoek onwenselijk. Voer het regelgesprek dan via de telefoon of andere moderne communicatiemogelijkheden (skype ed).

Uitvaart-, afscheidsdiensten en condoleances zijn gelegenheden waar grote groepen personen bij elkaar aanwezig kunnen komen. Gelden in deze tijden daarvoor speciale adviezen?

Momenteel is het advies van kracht om alle evenementen met meer dan 100 personen niet door te laten gaan. Dit geldt in principe ook voor deze diensten en condoleances. Ook de huidige algemene gedragsregel geldt: blijf met klachten van koorts, verkoudheid of hoesten thuis, om anderen te beschermen, hoe graag je ook aanwezig wil zijn en afscheid wil nemen. Moderne communicatiemiddelen kunnen hier een uitkomst zijn.

Bron: RIVM

 

Waar we verder rekening mee moeten houden:

- Houdt er rekening mee dat in de meeste verzorgingshuizen/bejaardenhuizen geen opbaringen plaats mogen vinden.
- Kerk diensten kunnen momenteel niet plaats vinden. Het bisdom heeft alle kerkdiensten stil gelegd.
- Diensten in het crematorium kunnen vooralsnog doorgaan. Met een maximum van 30 personen.
- Indien er besmette personen in de familie zijn, komen wij niet naar u toe om de uitvaart te bespreken/regelen. Maar zullen wij telefonisch contact met u hebben, danwel via Skype/FaceTime.
- In afscheidshuis 'Rembrandt' blijft de mogelijkheid voor kleine diensten. We hebben het maximum verlaagd van 50 naar 25 personen. Zodat er meer ruimte is in de opstelling.

Wij vragen mensen die verschijnselen vertonen, zelf de verantwoording te nemen om thuis te blijven.

Wij rekenen hiervoor op uw begrip.